NatusiaK

25 tekstów – auto­rem jest Na­tusiaK.

- po ile cze­reśnie ? 
- prze­cież to trus­kawki .
- .. a wyd­ry­lowa­ne ? 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 26 października 2016, 22:08

Czas po wy­sokich górach spacerować,
na nar­tach powariować,
os­cypka ko­nie­cznie zasmakować.
Trochę wódki wy­pić dla rozgrzania
by na sko­kach nar­ciar­skich było wiele kibicowania.

Czas na zasłużony ur­lop :-)

Pa. :-) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 stycznia 2016, 21:10

Ta praw­dzi­wa miłość zaczy­na się w głowie , za­korze­nia się w ser­cu i zos­ta­je na zawsze. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 stycznia 2016, 15:02

Zlus­truj siebie z każdej stro­ny za­nim zaczniesz oce­niać innych. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 stycznia 2016, 16:55

Wrażli­wość na krzywdę in­nych to nie słabość - to cecha , która czy­ni nas człowiekiem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 stycznia 2016, 08:48

Nie ma miłości bez cier­pienia ja­kim jest tęsknota. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 stycznia 2016, 17:50

Niegłupi ten co lu­ki w wie­dzy zastąpi improwizacją. 

myśl dnia z 15 stycznia 2016 roku
zebrała 23 fiszki • 14 stycznia 2016, 17:54

Od­porny na miłość nie by­wa szczęśli­wy . 

myśl
zebrała 34 fiszki • 13 stycznia 2016, 16:02

W miłości dob­rze zjed­noczyć się nawza­jem - ka­wałek po ka­wałku, cen­ty­metr po centymetrze. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 stycznia 2016, 16:22

Tępy i na ślis­kim się wyłoży.

;-) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 stycznia 2016, 14:14
NatusiaK

" Gdy chcesz tęczy, pogódź się z deszczem "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

27 października 2016, 22:35Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st - po ile cze­reśnie [...]

27 października 2016, 21:56yestem sko­men­to­wał tek­st - po ile cze­reśnie [...]

27 października 2016, 21:27Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st - po ile cze­reśnie [...]

27 października 2016, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st - po ile cze­reśnie [...]

26 października 2016, 22:27NatusiaK sko­men­to­wał tek­st Lustrzane drzwi do krainy [...]

26 października 2016, 22:16Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st - po ile cze­reśnie [...]

21 stycznia 2016, 09:53Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Czas po wy­sokich górach [...]

21 stycznia 2016, 08:09NatusiaK sko­men­to­wał tek­st Czas po wy­sokich górach [...]

20 stycznia 2016, 23:48Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Czas po wy­sokich górach [...]

20 stycznia 2016, 22:48NatusiaK sko­men­to­wał tek­st Czas po wy­sokich górach [...]